Terapi

Allmänt om terapi


Samtalsterapi hjälper dig att bryta ned problem i mindre, mer hanterbara delar. Vilket gör det lättare att se hur de hänger samman och hur de påverkar dig. Hur du förhåller dig till problemet kan påverka dig både känslomässigt och fysiskt. Det finns hjälpsamma och icke hjälpsamma sätt att reagera på de flesta situationer, beroende på hur du förhåller dig till dem.

 

Samtalsterapi med KBT kan hjälpa dig att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör dessa faktorer, går det att påverka dem. Den samtalsterapi jag erbjuder, syftar till stor del att ge dig insikter för hjälp till självhjälp, så att du alltmer självständigt klarar av att hantera utmaningar i tillvaron.

 

Vanligtvis träffas vi mellan 5 och 20 sessioner. I början varje vecka därefter var fjortonde dag. Varje session pågår i 50 minuter.


Genom samtalsterapi erbjuder jag hjälp bland annat med stress, ångest, fobier, social fobi, självkänsla, spelberoende, sömnproblem, ältande, tvångssyndrom, utmattningssyndrom, sorg- och krisbearbetning, nedstämdhet och depression.

 

Hur går det till?

Samtalsterapi är ett möte mellan dig och terapeuten. Vi träffas en gång i veckan under längre eller kortare tid beroende på av vilken orsak du kommer för. Gäller det ett aktuellt problem som ligger i nutid kan det räcka med stödsamtal under några veckor men är det djupt sittande orsaker kan du behöva gå från några månader upp till ett år. Kom ihåg att det alltid är du som bestämmer. 

 

I regel inleder vi med frågor om bakgrund och historik. Även om samtalsterapi byggd på KBT fokuserar på här och nu, kan man ibland också behöva tala om det förflutna för att förstå vad som påverkar dig nu.

 

Du bestämmer själv vad du vill ta itu med på kort, medellång och lång sikt. Vi inleder vanligtvis varje samtal med återkoppling sedan den förra sessionen, och med att komma överens om vad som ska diskuteras den dagen.

 

När du bestämt dig för att gå i terapi går vi tillsammans igenom orsaken till terapi och mål med terapin. Efter det utgår varje session från dig. Det är du som styr vad vi ska prata om. Terapeuten lyssnar och hjälper dig att stanna upp ibland och fördjupa tankar och känslor som du befinner dig i.

 

Varför samtalsterapi?

Det finns många olika orsaker till varför man söker samtalsterapi.

Du kanske har problem på jobbet,

- svårt för att säga nej

- känner dig orättvist behandlad

- känner dig utnyttjad

- eller har lätt för att hamna i konflikt med arbetskamrater.

Kanske du har problem i relationen till din partner, dina barn, dina föräldrar eller andra och inte vet hur du skall komma vidare.


Du kan befinna dig i en akut kris efter att något allvarligt drabbat dig, eller i någon annan form av livskris.


Du kanske känner dig nedstämd, stressad, orolig. Livet känns kanske tungt eller trassligt. 


Eller du kanske ”bara” vill lära känna dig själv bättre, öka din självkänsla, eller få stöd och hjälp på vägen i något annat du vill förändra.

Att arbeta med sig själv i samtal kan man nå nya viktiga insikter.

 

Det finns fortfarande många som tror att man måste ha allvarliga psykiska problem för att gå i samtalsterapi. Så är det inte. Vi kan alla i olika skeenden av livet ha behov av en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskap om vad som gagnar växt och utveckling.


Samtalsterapeuten kan vara en sådan samtalspartner. Det är heller inte ovanligt att det man vill prata om är sådant man inte vill berätta för eller belasta sin omgivning med.


En samtalsterapeut har tystnadsplikt så allt du säger stannar mellan dig och terapeuten.

 


 

Erbjuder även Motivationssamtal,


Vad/vem bestämmer i ditt liv. Vad är det som påverkar vilket val du gör. Är det omständigheterna eller förväntningar från andra?

Genom att lära dig att lyssna på din känsla och våga tro på att den är rätt kan du börja att våga ta dina beslut utifrån dig själv.

Motivationssamtal är stödsamtal för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd att finna kraft och motivation till en önskad förändring.

 

 

Den här hemsidan använder kakor. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av kakor.

Acceptera